Rada

Předseda: Arnošt Vogel

Místopředsedkyně: Mgr. Miroslava Vaňková

Člen rady: Ing. et Bc. Renata Dvořáková

Člen rady: Bc. Kamila Navrátilová 

Člen rady: Marek Ošťádal

Člen rady: Tomáš Spurný

Člen rady: Bc. Karel Stejskal