Výbor pro kontrolu komárů

K 1. 1. 2024 vznikl při DSO Region Moravská cesta Výbor pro kontrolu komárů, jehož prvními členy se staly obce Bílá Lhota, Červenka a Mladeč, dále se přidaly obce Horka nad Moravou, Pňovice, Příkazy, Střeň, Náklo a město Litovel. Předsedou výboru byl zvolen Mgr. Jiří Nevima, PhD., starosta obce Střeň. Na území těchto obcí žije kolem 20 tis. obyvatel a vzhledem k poloze obcí na území Litovelského Pomoraví jsou obyvatelé často sužováni útoky přemnožených komárů.

Na aktivitách vedoucích k omezení komářích kalamit se předseda výboru Mgr. Jiří Nevima, PhD. podílí již od roku 2013, kdy započala první spolupráce obcí při kontrole výskytu komárů. Obce se tehdy dohodly spolupracovat na základě smlouvy, aby společně zamezily přemnožení komárů na svém území. V roce 2023 se domluvily pokračovat v této spolupráci pod DSO Region Moravská cesta, jehož jsou všichni členy, a vznikl tak Výbor pro kontrolu komárů.

Výbor si klade za cíl předcházet komářím kalamitám na území obcí, jež jsou členy Výboru, vzájemně spolupracovat při kontrole a regulaci výskytu komárů v území, dále spolupracovat s institucemi, které se podílejí na výzkumu a mapování výskytu komárů. Zde je významným partnerem Univerzita Palackého v Olomouci.  

V letošním roce byly podány žádosti o dotace na pořízení postřikovacího dronu a udržitelnost projektu MOSPREMA na Olomoucký kraj.