Předseda a místopředseda

Předseda: Arnošt Vogel

Místopředsedkyně: Ing. et Bc. Renata Dvořáková