Předseda a místopředseda

Předseda: Arnošt Vogel

Místopředsedkyně: Mgr. Miroslava Vaňková