Vítejte na webových stránkách DSO Region Moravská cesta

Dobrovolný svazek obcí tvoří od 1. 7. 2023 dvacet obcí z Olomouckého kraje, které jsou zároveň členy MAS Moravská cesta. Více o nich zjistíte v sekci Členské obce. Tyto obce se dohodly na spolupráci zejména v oblastech péče o zachování zvyků a tradic regionu, péče o všestranný rozvoj zájmového území a o potřeby občanů členských obcí.

Důvod vzniku DSO?

DSO vznikl zejména kvůli partnerství, které členským obcím nejvíce pomůže v jejich dalším rozvoji. Díky partnerství získají více příležitostí k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe. DSO nabízí svým obcím také nové příležitosti. Jedná se zejména o další dotace a možnosti spolupráce, na které běžně místní akční skupiny ani samotné obce nedosáhnou. O některé dotace mohou žádat jen mikroregiony, MAS nikoliv. Mikroregiony mohou požádat i o dotace ve výzvách, které vyhlašuje MAS.

Co nás spojuje?

DSO kopíruje území Místní akční skupiny Moravská cesta, která je pojícím prvkem mezi všemi členskými obcemi a jejíž název nese i DSO.

Jaké to u nás je?

Území, které svazek zabírá, je rozmanité a turisticky zajímavé. Rozprostírá se v tradičně zemědělském prostředí úrodné Hané, které na severozápadě přechází v Bouzovskou vrchovinu, částečně do něj zasahují i unikátní lužní lesy CHKO Litovelské Pomoraví. Nachází se zde turisticky zajímavá místa, jako jsou například hrad Bouzov, Hanácký skanzen v Příkazích, Hanácké muzeum Cholina, Mladečské jeskyně či pískovna Náklo. Region je zemědělsky aktivní, najdeme tady i několik potravinářských provozů. Díky úrodné půdě se zachovalo několik větších zemědělských družstev, rozvíjí se i drobné ekologické zemědělství.

Aktivní spolky a organizace

V řadě obcí působí aktivně činné organizace. Většinou se jedná o sbory dobrovolných hasičů, sportovní organizace či kluby důchodců apod. Na území MAS se každoročně uskuteční množství kulturních, společenských a sportovních akcí.  

Olomoucký kraj poskytl v roce 2023 dotaci ve výši 10.000 Kč na třetí ročník akce: "Ô nás na Hané"

Olomoucký kraj poskytl v roce 2022 dotaci ve výši 15.000 Kč na druhý ročník akce: "Ô nás na Hané"

Olomoucký kraj poskytl v roce 2021 dotaci ve výši 35.000 Kč na akci: "Ô nás na Hané"